Question
Zaktualizowano na
11 sty 2019

 • angielski (amerykański)
 • polski
Pytanie o polski

Co znaczy hi ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • angielski (amerykański)

 • angielski (amerykański)

 • angielski (amerykański)

 • angielski (amerykański)

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy hi?
Related questions
Trending questions
Newest Questions
Previous question/ Next question