Question
Zaktualizowano na
23 mar 2019

 • hiszpański (Chile)
 • polski
 • francuski (Francja)
 • bułgarski
Pytanie o polski

Co znaczy Czy co znaczy zakrzywić? ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

 • polski

 • polski

 • hiszpański (Chile)

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • hiszpański (Chile)

 • hiszpański (Chile)

 • hiszpański (Chile)

 • polski

 • hiszpański (Chile)

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Czy co znaczy zakrzywić??
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question