Question
Zaktualizowano na
7 paź 2019

 • turecki
 • polski
 • rosyjski
 • portugalski (Brazylia)
Pytanie o polski

Co znaczy jakoś ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski Niemal biegły

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • turecki

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • turecki

 • turecki

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • turecki

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • turecki

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • turecki

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • turecki
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy jakoś?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question