Question
Zaktualizowano na
3 lis 2019

  • angielski (amerykański)
  • polski
  • niemiecki
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Napisz przykładowe zdania z oddolny . Postaraj się o przykłady zdań z życia codziennego.

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • angielski (amerykański)

  • angielski (amerykański)

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Napisz przykładowe zdania z oddolny.
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question