Question
Zaktualizowano na
4 mar 2020

  • rosyjski
  • ukraiński
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy Facet, kolesia

Proszę mi podać przykłady w zdaniach.
?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski

  • rosyjski
  • ukraiński
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Facet, kolesia

Proszę mi podać przykłady w zdaniach. ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question