Question
Zaktualizowano na
27 mar 2020

 • angielski (amerykański)
 • Filipino
 • norweski (Bokmal)
 • hiszpański (Kolumbia)
 • niemiecki
Pytanie o polski

Jaka jest różnica między ż i ź ?Możesz podać przykładowe zdania.

Odpowiedzi

 • angielski (brytyjski)
 • polski

 • angielski (brytyjski)
 • polski

 • angielski (brytyjski)
 • polski

 • angielski (amerykański)
 • Filipino

 • angielski (brytyjski)
 • polski

 • angielski (brytyjski)
 • polski

 • angielski (amerykański)
 • Filipino

 • angielski (brytyjski)
 • polski

 • angielski (amerykański)
 • Filipino

 • angielski (brytyjski)
 • polski
Więcej komentarzy

 • polski
 • angielski (amerykański)

 • angielski (amerykański)
 • Filipino

 • polski
 • angielski (amerykański)

 • angielski (amerykański)
 • Filipino

 • polski
 • angielski (amerykański)

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski
 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jaka jest różnica między ż i ź ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question