Question
Zaktualizowano na
3 maj 2020

  • rosyjski
  • hebrajski
  • polski
  • maltański
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy Fusy
Czy używa się w znaczeniu: coś niedobre jakościowo, niepotrzebne itd?
?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • rosyjski

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Fusy
Czy używa się w znaczeniu: coś niedobre jakościowo, niepotrzebne itd??
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question