Question
Zaktualizowano na
4 maj 2020

  • arabski
  • angielski (amerykański)
  • polski
  • angielski (brytyjski)
Pytanie o polski

Co znaczy zglajchszaltować ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski Niemal biegły

  • arabski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy zglajchszaltować?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question