Question
Zaktualizowano na
18 sty 2017

  • angielski (amerykański)
  • polski
Pytanie o polski

Co znaczy can someone translate it? like... exactly every word? ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • angielski (amerykański)

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy can someone translate it? like...  exactly every word? ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question