Question
Zaktualizowano na
18 sty 2017

  • angielski (amerykański)
  • hiszpański (Hiszpania)
  • holenderski
  • włoski
Pytanie o polski

Co znaczy What does this say? ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • angielski (amerykański)
  • hiszpański (Hiszpania)

  • angielski (amerykański)
  • hiszpański (Hiszpania)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question