Question
Zaktualizowano na
17 maj 2020

  • wietnamski
  • angielski (amerykański) Niemal biegły
  • angielski (amerykański)
Pytanie o angielski (amerykański)

Jak to przetłumaczyć na angielski (amerykański)? hôm nay tôi muốn đi ăn với bạn tại một nhà hàng gần đây. bạn rảnh chứ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • angielski (amerykański)

  • angielski (amerykański)

  • indonezyjski
  • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na angielski (amerykański)? hôm nay tôi muốn đi ăn với bạn tại một nhà hàng gần đây. bạn rảnh chứ?
Related questions
Similar questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question