Question
Zaktualizowano na
20 maj 2020

  • angielski (amerykański)
  • hiszpański (Hiszpania)
  • polski
Pytanie o polski

Co znaczy Żeś ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • rosyjski

  • polski

  • rosyjski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Żeś?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question