Question
Zaktualizowano na
26 maj 2020

  • rosyjski
  • francuski (Francja)
  • koreański
  • hiszpański (Meksyk)
Pytanie o francuski (Francja)

Jak to przetłumaczyć na francuski (Francja)? une mûre mûre murmure au mur
(a ripe blackberry murmures to the wall)

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • francuski (Francja)

  • francuski (Francja)

  • francuski (Francja)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na francuski (Francja)? une mûre mûre murmure au mur
(a ripe blackberry murmures to the wall)
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question