Question
Zaktualizowano na
29 maj 2020

  • włoski
  • angielski (brytyjski)
  • japoński
  • angielski (amerykański)
Pytanie o rosyjski

Jak to przetłumaczyć na rosyjski? Non mi piace danzare. Tuttavia mia sorella per un lungo periodo della sua vita ha praticato questa disciplina e non mi è dispiaciuto assistere a suoi spettacoli, in particolare, proprio, lo "schiaccianoci'.

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • rosyjski

  • włoski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na rosyjski? Non mi piace danzare. Tuttavia mia sorella per un lungo periodo della sua vita ha praticato questa disciplina e non mi è dispiaciuto assistere a suoi spettacoli, in particolare, proprio, lo "schiaccianoci'.
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question