Question
Zaktualizowano na
24 cze 2020

  • angielski (amerykański) Niemal biegły
  • rosyjski
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy hejże ino dyna dyna ?

Is it merely a filler in the folk song? Intuition tells me that hejże is an interjection, and dictionary that ino means tylko but what about overall?
Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy hejże ino dyna dyna?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question