Question
Zaktualizowano na
2 lip 2020

  • rosyjski
  • francuski (Francja)
  • angielski (brytyjski)
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy płonny ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy płonny?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question