Question
Zaktualizowano na
4 lip 2020

  • angielski (amerykański)
  • polski
Pytanie o polski

Co znaczy dopiero ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski
  • angielski (brytyjski)

  • polski

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy dopiero?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question