Question
Zaktualizowano na
19 wrz 2020

 • turecki Niemal biegły
 • polski
 • francuski (Francja)
 • niemiecki
Pytanie o polski

Co znaczy wypuścić się / wypuszczać się ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • turecki Niemal biegły

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
Usunięty użytkownik

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
Usunięty użytkownik

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
Usunięty użytkownik

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
Usunięty użytkownik

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
Usunięty użytkownik

 • angielski (brytyjski) Niemal biegły
 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy wypuścić się / wypuszczać się ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question