Question
Zaktualizowano na
6 paź 2020

  • turecki Niemal biegły
  • polski
  • francuski (Francja)
  • niemiecki
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy nie da się ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy nie da się?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question