Question
Zaktualizowano na
27 gru 2020

  • turecki Niemal biegły
  • polski
  • francuski (Francja)
  • niemiecki
Pytanie o polski

Napisz przykładowe zdania z ulepszać
módl się
kołczan
kiczowaty
solidny
żaby
gorliwy
cykl
udekorować
dziwne
ciepło
automatyczny
. Postaraj się o przykłady zdań z życia codziennego.

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Napisz przykładowe zdania z ulepszać
 módl się
 kołczan
 kiczowaty
 solidny
 żaby
 gorliwy
 cykl
 udekorować
 dziwne
 ciepło
 automatyczny .
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question