Question
Zaktualizowano na
4 sty 2021

 • turecki Niemal biegły
 • polski
 • francuski (Francja)
 • niemiecki
Pytanie o polski

Co znaczy ostudzić ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
 • niemiecki Niemal biegły

 • polski

 • turecki Niemal biegły

 • polski
 • angielski (amerykański) Niemal biegły
 • niemiecki Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy ostudzić?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question