Question
Zaktualizowano na
23 lut 2017

 • angielski (amerykański)
 • polski
 • włoski
Pytanie o polski

Co znaczy pączusia ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

 • angielski (amerykański)

 • polski

 • angielski (amerykański)

 • polski

 • polski

 • polski

 • angielski (amerykański)

 • polski

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy pączusia ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question