Question
Zaktualizowano na
25 maj 2021

  • rosyjski
  • polski
Pytanie o polski

Co znaczy "Tede" ?

Услышал и увидел (были субтитры) в польском видео, парень несколько раз повторил это слово. Оно не переводится в переводчике и как я понимаю, является каким-то сокращением/сленгом.
Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • rosyjski

  • rosyjski

  • polski

  • rosyjski

  • polski

  • rosyjski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy "Tede"?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question