Question
Zaktualizowano na
4 mar 2017

 • włoski
 • angielski (amerykański)
 • polski
 • francuski (Francja)
 • niemiecki
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Jaka jest różnica między ci i tobie ?Możesz podać przykładowe zdania.

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

 • polski

 • włoski
 • angielski (amerykański)

 • polski

 • włoski
 • angielski (amerykański)

 • polski

 • polski

 • polski

 • włoski
 • angielski (amerykański)

 • włoski
 • angielski (amerykański)

 • polski

 • włoski
 • angielski (amerykański)

 • włoski
 • angielski (amerykański)

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jaka jest różnica między ci i tobie ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question