Question
Zaktualizowano na
6 mar 2017

 • angielski (amerykański)
 • hiszpański (Hiszpania)
 • polski
Pytanie o polski

Co znaczy Co się gapisz? ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • angielski (amerykański)
 • hiszpański (Hiszpania)

 • polski

 • angielski (amerykański)
 • hiszpański (Hiszpania)

 • polski

 • angielski (amerykański)
 • hiszpański (Hiszpania)

 • polski

 • angielski (amerykański)
 • hiszpański (Hiszpania)

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Co się gapisz??
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question