Question
Zaktualizowano na
7 mar 2017

  • polski Niemal biegły
  • angielski (amerykański)
  • polski
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy osełkowe ?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy osełkowe?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question