Question
Zaktualizowano na
8 mar 2017

 • ukraiński
 • angielski (amerykański)
 • polski
Pytanie o polski

Co znaczy co znacze słowo ulęngała? ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • polski
Usunięty użytkownik

 • polski
Usunięty użytkownik

 • polski
Usunięty użytkownik

 • duński
 • polski

 • polski

 • duński
 • polski

 • ukraiński
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy co znacze słowo ulęngała??
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question