Question
Zaktualizowano na
20 paź 2021

  • angielski (amerykański)
  • francuski (Francja)
  • polski
  • rosyjski
  • hiszpański (Hiszpania)
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

Co znaczy Zaś ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • angielski (amerykański)
  • francuski (Francja)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Zaś?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question