Question
Zaktualizowano na
15 mar 2017

 • angielski (brytyjski)
 • polski
 • francuski (Francja)
 • angielski (amerykański)
Pytanie o polski

Co znaczy How to you know When to put ego e.g nowego at the end of the word ? ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • polski

 • angielski (brytyjski)

 • polski
 • angielski (brytyjski)

 • polski

 • polski
 • angielski (brytyjski)

 • polski

 • polski

 • polski

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy How to you know When to put ego e.g nowego at the end of the word ??
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question