Question
Zaktualizowano na
22 lip 2022

  • hiszpański (Hiszpania)
  • polski
Pytanie o polski

Jaka jest różnica między twojego i twego i Can you write a sentence where only the use of "twojego" is correct and another sentence where only "twego" is correct? ?Możesz podać przykładowe zdania.

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski

  • hiszpański (Hiszpania)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jaka jest różnica między twojego i twego i Can you write a sentence where only the use of "twojego" is correct and another sentence where only "twego" is correct?  ?
Related questions
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question