Question
Zaktualizowano na
29 wrz

 • angielski (amerykański)
 • polski
 • portugalski (Brazylia)
 • hiszpański (Kolumbia)
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

What is your favorite word that is commonly used in Polish and comes from another language?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy
Usunięty użytkownik

 • polski

 • polski

 • angielski (amerykański)

 • angielski (amerykański)

 • angielski (amerykański)

 • polski

 • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
What is your favorite word that is commonly used in Polish and comes from another language?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question