Question
Zaktualizowano na
1 paź

  • hiszpański (Hiszpania)
  • angielski (amerykański)
  • francuski (Francja)
  • niemiecki
Pytanie o niemiecki

Was ist richtig?

Taxifahrer ist ein Film von Martin Scorsese.
_________________ Leben eines einsamen Taxifahrers, der in NYC lebt.

a) Es handelt vom
b) Er handelt vom
c) Es geht um das
d) Er geht um das

Taxi Driver is a film by Martin Scorsese.
It deals with the life of a lonely taxi driver who lives in NYC.
Odpowiedzi
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Was ist richtig?

Taxifahrer ist ein Film von Martin Scorsese.
_________________ Leben eines einsamen Taxifahrers, der in NYC lebt.

a) Es handelt vom
b) Er handelt vom
c) Es geht um das
d) Er geht um das
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question