Question
Zaktualizowano na
1 paź

  • angielski (amerykański)
  • niemiecki
Pytanie o niemiecki

Jak to przetłumaczyć na niemiecki? I have to pick up my wife.
Ich musse meiner Frau abholen.

I’m getting a pizza from the restaurant.
Ich besorge einem Pizza von den Restaurant.

Can you get some food?
Kannst du ein mhererer Kost besorgen?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • niemiecki
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na niemiecki? I have to pick up my wife.
Ich musse meiner Frau abholen.

I’m getting a pizza from the restaurant.
Ich besorge einem Pizza von den Restaurant.

Can you get some food?
Kannst du ein mhererer Kost besorgen?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question