Question
Zaktualizowano na
1 paź

  • arabski
  • angielski (amerykański) Niemal biegły
  • niemiecki
  • grecki
Pytanie zamknięte
Pytanie o niemiecki

Was ist das Wort "sound" in diesen Fällen?
I heard a sound and I don't know if it was a police car or an ambulance.
I heard a strange sound.

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • niemiecki

  • arabski
  • angielski (amerykański) Niemal biegły

  • niemiecki

  • arabski
  • angielski (amerykański) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Was ist das Wort "sound" in diesen Fällen?
I heard a sound and I don't know if it was a police car or an ambulance.
I heard a strange sound.
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question