Question
Zaktualizowano na
1 paź

  • angielski (amerykański)
  • niemiecki
Pytanie o niemiecki

Jak to przetłumaczyć na niemiecki? I can’t imagine that
Ich kann nicht davor stellen.

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • niemiecki

  • angielski (amerykański)

  • niemiecki
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na niemiecki? I can’t imagine that 
Ich kann nicht davor stellen.
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question