Question
Zaktualizowano na
1 paź 2022

  • angielski (amerykański)
  • wietnamski
  • japoński
  • holenderski
Pytanie o wietnamski

Chào mọi người ơi! Các câu này nghe tự nhiên không?:

Thor là con chó đực lai giữa giống chăn cừu Đức-Labrador.

Thor và con chó già hơn của chúng tôi, Fluffy, cả hai đều có bộ lông màu đen.

Thor và Fluffy đều giống nhau.

Fluffy là chó đực lai giữa giống Labrador - chó săn hươu Na Uy.

nghĩa là: Thor is a male German Shepherd / Labrador mix. Thor and our older dog, Fluffy, both have black fur. Thor and Fluffy are similar. Fluffy is a Labrador - Norwegian Elkhound mix.

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • wietnamski

  • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Chào mọi người ơi! Các câu này nghe tự nhiên không?:

Thor là con chó đực lai giữa giống chăn cừu Đức-Labrador.

Thor và con chó già hơn của chúng tôi, Fluffy, cả hai đều có bộ lông màu đen.

Thor và Fluffy đều giống nhau. 

Fluffy là chó đực lai giữa giống Labrador - chó săn hươu Na Uy.

nghĩa là: Thor is a male German Shepherd / Labrador mix. Thor and our older dog, Fluffy, both have black fur. Thor and Fluffy are similar. Fluffy is a Labrador - Norwegian Elkhound mix.
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question