Question
Zaktualizowano na
1 paź

 • rosyjski
 • ukraiński
 • angielski (amerykański)
 • polski
Pytanie o polski

Co znaczy Kupić ci coś?
Kupić ci chleb?
?

Co oznacza „ci”?
Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • rosyjski
 • ukraiński

 • polski

 • rosyjski
 • ukraiński

 • polski

 • rosyjski
 • ukraiński
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy Kupić ci coś?
Kupić ci chleb??
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question