Question
Zaktualizowano na
1 paź

  • rosyjski
  • angielski (brytyjski)
  • polski
Pytanie o polski

Co znaczy ale trudno ?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • rosyjski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Co znaczy ale trudno?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question