Question
Zaktualizowano na

  • rosyjski
  • angielski (amerykański)
  • francuski (Francja)
  • włoski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? приведите примеры со словами zaś и natomiast

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? приведите примеры со словами zaś и natomiast
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question