Question
Zaktualizowano na
24 lis

  • rosyjski
  • polski
Pytanie o polski

Napisz przykładowe zdania z właśnie . Postaraj się o przykłady zdań z życia codziennego.

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Napisz przykładowe zdania z właśnie .
Trending questions
Previous question/ Next question