Question
Zaktualizowano na
28 lis 2022

 • angielski (amerykański)
 • polski
 • portugalski (Brazylia)
 • hiszpański (Kolumbia)
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

If "przeparkować" means "to repark", is the prefix "prze" generally used for "re-" / "doing someting again"? Does it convey any judgement on how the thing was originally done?

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

 • polski

 • angielski (amerykański)

 • polski

 • angielski (amerykański)

 • polski

 • polski

 • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
If "przeparkować" means "to repark", is the prefix "prze" generally used for "re-" / "doing someting again"? Does it convey any judgement on how the thing was originally done?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question