Question
Zaktualizowano na
30 lis 2022

  • angielski (amerykański)
  • polski
  • portugalski (Brazylia)
  • hiszpański (Kolumbia)
Pytanie zamknięte
Pytanie o polski

What part of speech is "uczących się" here? Where does it come from?

Dobra robota! Wiele uczących się polskiego ma problemy z tym słowem.

Is that even the right way to parse this sentence?
Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • polski

  • angielski (amerykański)

  • polski

  • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
What part of speech is "uczących się" here?  Where does it come from?

Dobra robota! Wiele uczących się polskiego ma problemy z tym słowem.
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question