Question
Zaktualizowano na
30 lis 2022

  • angielski (amerykański)
  • niemiecki
  • polski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? Navidad

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski
  • angielski (amerykański) Niemal biegły

  • angielski (amerykański)

  • polski

  • angielski (amerykański)
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? Navidad
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question