Question
Zaktualizowano na
5 gru 2022

  • polski
  • angielski (brytyjski)
  • angielski (amerykański)
  • niemiecki
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? Who generally controls the remote in your relationship?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? Who generally controls the remote in your relationship?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question