Question
Zaktualizowano na
23 sty

 • arabski
 • angielski (amerykański)
 • polski
 • angielski (brytyjski)
Pytanie o polski

Czy jest w języku jakieś powiedzenie czy przysłowie, aby przekazać znaczenie, że po apogeum się oczekuje spadku, po dopełnieniu następuje brak?

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

 • polski

 • polski

 • polski

 • arabski

 • polski

 • polski

 • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Czy jest w języku jakieś powiedzenie czy przysłowie, aby przekazać znaczenie, że po apogeum się oczekuje spadku, po dopełnieniu następuje brak?
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question