Question
Zaktualizowano na
23 sty

  • rosyjski
  • polski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? Мне приятно это слышать от тебя.

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • rosyjski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? Мне приятно это слышать от тебя.
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question