Question
Zaktualizowano na
24 sty

  • arabski
  • angielski (amerykański) Niemal biegły
  • niemiecki
  • grecki
Pytanie zamknięte
Pytanie o niemiecki

Ist der Satz richtig?
Hoher Konsum von Alkohol und Zigaretten ist gesundheitsschädlich.

Odpowiedzi
Udostępnij to pytanie
Więcej komentarzy

  • niemiecki

  • arabski
  • angielski (amerykański) Niemal biegły
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Ist der Satz richtig?
Hoher Konsum von Alkohol und Zigaretten ist gesundheitsschädlich.
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question