Question
Zaktualizowano na

  • angielski (amerykański)
  • polski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? ?!

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • angielski (amerykański)
  • polski Niemal biegły

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? ?!
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question