Question
Zaktualizowano na
27 sty

  • rosyjski
  • polski
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? я пришел устроиться на работу

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski Niemal biegły
  • rosyjski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? я пришел устроиться на работу
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question