Question
Zaktualizowano na
28 sty

  • polski
  • rosyjski
  • angielski (amerykański)
Pytanie o polski

Jak to przetłumaczyć na polski? полуденежный

Odpowiedzi
Więcej komentarzy

  • polski

  • polski

  • polski

  • polski
[Aktualności] Hej, Ty! Ty uczący się języka!

Udostępnij to pytanie
Jak to przetłumaczyć na polski? полуденежный
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question